Splošni pogoji sodelovanja in pravila mesečne nagradne igre Conrad »Božočni katalog 2016 CRO«!

1. Organizator igre

Organizator mesečne nagradne igre Conrad »Božočni katalog 2016 CRO« je podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje.

2. Čas poteka igre

Nagradna igra poteka od 01.10.2016 do vključno 02.10.2016 na spletni strani http://igra.conrad-trgovina.com/bozic2016cro/

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je osveščanje sodelujičih in promocija ponudb v spletnih straneh Conrad.si, Conrad-racunalniki.si, Conrad-diskont.com, izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnih strani ter promocija drugih znamk organizatorja in soorganizatorja (če ta obstaja).

4. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko internetni uporabniki sodelujejo na dva načina:
 • V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na spletni strani http://igra.conrad-trgovina.com/bozic2016cro/ pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje ter hkrati posredujejo vse zahtevane podatke. S pravilnimi odgovori na zastavljeno vprašanje prejme sodelujoči 1 glasovnico.
 • S posredovanimi odgovori sodelujoči prejme 1 točko, hkrati priporočevalec (sodelujiči, ki posreduje igro tudi svojim prijateljem) prejme dodatnih 10 točk za sodelovanje priporočenega sodelujočega, ki je odgovoril na zastavljeno vprašanje. Po odgovoru na zastavljeno vprašanje in vnosu zahtevanih podatkov imajo sodelujoči priložnost pridobiti dodatne točke, preko priporočanja nagradne igre prijateljem.


 • Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom.

  5. Nagrade in pridobitev nagrad

  Sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri potegujejo za eno nagrado, katere prejemnika/co bo določil žreb iz bobna v katerem so vse glasovnice.

  Za glavno nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v razpisanem roku trajanja nagradne igre, na katerikoli način sodelovanja v nagradni igri, določen v 4. točki teh pravil nagradne igre.
  Število zbranih točk velja kot število glasovnic v bobnu za žreb nagrade.
  Žrebanje nagrade bo potekalo 5. dan po zaključku nagradne igre, ob prisotnosti komisije:
 • Slavica Prijon (predsednica komisije, Conrad d.o.o. k.d.)
 • Marko Prijon (član komisije, Conrad d.o.o. k.d.)


 • Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil eno leto na naslovu Conrad d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

  6. Komisija in pristojnosti

  Komisija nagradne igre, v sestavi:
 • Slavica Prijon (predsednica komisije, Conrad d.o.o. k.d.)
 • Marko Prijon (član komisije, Conrad d.o.o. k.d.)

 • ima sledeče pristojnosti:
 • nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival točke z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s pravili te nagradne igre, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.
 • 7. Objava nagrajencev

  Vsi sodelujoči bodo o številu zbranih točk obveščeni preko elektronske pošte najkasneje 14 dni po zaključku nagradne igre.

  Prejemnik/ca nagrad/e, ki se bodo podelila z žrebom, bo objavljen/a na spletni strani. O uvrstitvi ter o možnosti za prevzem nagrad bo obveščen/a tudi preko elektronske pošte.

  8. Pravila priporočanja nagradne igre

  Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo tudi svojim prijateljem preko spletnega obrazca na strani, kjer poteka nagradna igra.

 • Ko sodelujoči odda svoj odgovor na nagradno vprašanje na spletni strani nagradne igre, ima možnost nagradno igro priporočiti svojim prijateljem izključno in samo preko spletnega obrazca na spletni strani nagradne igre, z ročnim vnosom njihovih e-mail naslovov.
 • Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči neomejenemu številu prijateljev.
 • Posameznemu prijatelju se lahko igro priporoči največ enkrat v celotnem poteku nagradne igre.
 • Priporočevalec (sodelujoči, ki igro posreduje prijateljem) od vsakega priporočenega prejemnika, ki se odzove na njegovo vabilo s sodelovanjem v nagradni igri, prejme 10 točk. Ne glede na to, ali je na nagradno vprašanje odgovoril pravilno ali napačno.
 • Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino.
 • Conrad d.o.o. k.d. v nikakršni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.
 • Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nemudoma iz nagradne igre izključi sodelujočega, za čigar priporočila je prejel vsaj 1 pritožbo priporočenih prejemnikov, ki jim je ta sodelujoči priporočil sodelovanje v nagradni igri.
 • Priporočila so lahko posredovana le živim osebam, in sicer se lahko posamezni osebi pošlje le eno priporočilo, tudi če ta oseba uporablja več različnih e-mail naslovov.
 • Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo povabil in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in/ali prepoved nadaljnjih povabil s strani kršitelja.
 • Priporočeni prejemniki nagradne igre imajo pravico prijaviti žaljiva oziroma neprimerna povabila ter vsakršno drugo kršitev svojih pravic s strani sodelujočih v nagradni igri na e-naslov conrad@voipex.si, z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo povabilo neprimerno oziroma v čem je kršitev pravic. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ima pravico, da takega kršitelja brez kakršnihkoli obveznosti izloči iz nagradne igre.
 • 9. Kdo lahko sodeluje

  V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Conrad Electronic d.o.o. k.d..

  9.1. Druge določbe

  Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre. S posredovanjem svojega e-poštnega naslova preko spletnega obrazca se šteje, da se sodelujoči s pravili v celoti strinja.

  Organizator ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki. Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka.

  10. Dostopnost pravil igre

  Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju Conrad Electronic d.o.o. kd ter na spletni strani http://igra.conrad-trgovina.com/bozic2016cro/.

  11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

  Conrad Electronic d.o.o. k.d. bo podatke, ki jih pridobil od sodelujočih v nagradni igri uporabljal izključno za naslednje namene:
 • izvedba nagradne igre;
 • objava sodelujočih v nagradni igri in števila zbranih točk na spletni strani http://igra.conrad-trgovina.com/bozic2016cro/
 • objava nagrajencev na spletni strani http://www.conrad.si in http://igra.conrad-trgovina.com/bozic2016cro/ ter v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanj;
 • komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi in nagrajenci po e-pošti;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1 krat tedensko;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih, predvidoma 1 krat tedensko;

 • Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.
  Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

  Pridobljeni podatki se hranijo:
 • e-poštni naslov: trajno oziroma do preklica s strani njegovega imetnika;
 • ime in priimek: trajno zaradi potreb po personaliziranem pošiljanju e-sporočil po podelitvi nagrad
 • naslov, davčna številka in davčna izpostava: 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

 • Po preteku roka hrambe lahko upravljalec podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

  E-poštni naslovi prijateljev, ki jih sodelujoči v nagradni igri vpišejo v obrazec za priporočanje, se vpišejo le v začasno bazo osebnih podatkov, do katere ne dostopajo živi uporabniki. Ti e-mail naslovi se hranijo le do zaključka nagradne igre, in sicer z namenom preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte. Ta odstavek se nanaša zgolj na priporočene prejemnike, in ne na sodelujoče v nagradni igri ali na priporočene sodelujoče.

  12. Preklic sodelovanja

  Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov conrad@voipex.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

  V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na spletno povezavo objavljeno na spletni strani ali pa se samostojno odjavi, s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem e-mail sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-mail baze pošilja podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d..

  13. Reševanje pritožb

  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 2.10.2011
  Glavna nagrada

  Naprava za polnjenje in vzdrževanje akumulatorjev IPC-1  • Z 8 Mignon akumulatorji 2500 mAh
  • Obsežni polnilni in vzdrževalni programi
  • Polnilni čas za akumulatorje 2500 mAh samo ca. 70 min

  Pravila nagradne igre

  Organizator nagradne igre: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje.